Τι είναι Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και 
Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Επαγγελματική συμβουλευτική είναι η διαδικασία, η οποία
καθιστά τους ανθρώπους ικανούς, να προσδιορίσουν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, προκειμένου να πάρουν αποφάσεις για τη σταδιοδρομία του και να διευθετήσουν ζητήματα σχετικά με αυτήν.
Οι επαγγελματίες σύμβουλοι είναι επιστήμονες που έχουν εκπαιδευτεί να μοιράζονται τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους με αυτούς που αναζητούν τη βοήθειά τους (Αμερικανική Συμβουλευτική Εταιρεία).

Στόχοι της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού:
1. Διερεύνηση και κατανόηση των προβλημάτων του ενδιαφερόμενου
2. Αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων
3. Διαμόρφωση των εργασιακών αξιών
4. Επιλογή των επαγγελμάτων που ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του
5. Δημιουργία επαγγελματικών προτύπων
6. Διαμόρφωση του τρόπου λήψης αποφάσεων
7. Καθορισμός της επαγγελματικής ταυτότητας
8. Ανάπτυξη της επαγγελματικής ωριμότητας
9. Απόκτηση δεξιοτήτων 

CareerStep

LEADERSHIP COACH

Μέσα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

1. Συμβουλευτική Συνέντευξη
2. Ποσοτικά Εργαλεία: ερωτηματολόγια και τεστ
3. Ποιοτικά Εργαλεία: τεχνικές αναστοχασμού, κατασκευής της μελλοντικής επαγγελματικής αυτοβιογραφίας κ.λπ.